Programme de Habaka Ankisôma 

Habaka Ankisôma est de retour suite à notre précédent article sur ce festival de danse.

Mercredi 16 novembre : 9 h : Tahala Rarihasina à Analakely
Michèle Ange Ralaihelinarivony, Fanomezantsoa Herinaina, Rasolonjatovo Lalaina
15 h : Institution Sainte Famille à Mahamasina
Ina, Jarim’s company, Rinah (duo), Olon’dihy, Jiny
Jeudi 17 novembre : 
9 h : Tahala Rarihasina à Analakely
Tamby Rasamison, Andoniaina Ratsirofo, Modeste Randriamanalina, Anjara
Rasaiarison
19 h : Cercle germano malgache Analakely
Leba, Donna, Rary, Akilah, Zarasoa, Ry Mpikadrila, Rianala
Vendredi 18 novembre :  
9 h : Tahala Rarihasina à Analakely
Tantely Razanamaro, Nandrianina Ramarosandratana, Andry Rafanomezan­tsoa, Kitsala Randriamanantsoa
19 h : Cercle germano malgache Analakely
Rary (mpiralahy mianala), Rary (Avy), Zanatohatra, Rinah, Zarasoa, Sylvia Rakotonahary
Samedi 19 novembre : 
9 h : Tahala Rarihasina à Analakely
Zami, Judith Manantenasoa, Tsiary Rasamson, Rivo Randrianarison, Rinah
Andriamalala Lisy Lucia
15 h : Tahala Rarihasina à Analakely
Rary (Vato), Rary (Ranoro), Tkd Judith, Andro Zoma, Duo Tovo et Aina, Vehivavy Mainty Manga

Source lexpressmada.com

Vous devez être connecté pour poster un commentaire Connexion